Under juni kommer jag att delta i en workshop i Sintra, Portugal. Temat för arbetet och utställningen är i år ”Dreams and Queens”.

Utställningen invigs den 27 juni och kommer att pågå under ett år.