Utställning tillsammans med Eva Ziggy Berglund och Linda Lasson

19 augusti – 24 september 2017, Edsvik Konsthall ÖST l & ll

Invigning lördag 19 augusti kl.13.00

Två arbetar med skulptur och en med broderi. Genom sina olika medier skildrar utställarna fokuserat sin värld och omgivning där skillnader och likheter konstverken emellan tangerar varandra. Utställningen som inrymmer hela den östra konsthallsflygeln blir genom de fyra olika perspektiven en bred och komplex berättelse om vår mångtydiga samtid.