Kulturkvarteret Pedagogen Hjo

Utställningen pågår till den 8 jan 2022

Välkomna!

ANDAS FRAM

”De är sprött hudnära, gjorda med en intimitet som gör att man nästan känner andningen. Och de ordlösa, men ändå så tydliga budskapet i skulpturernas uttryck, (…) Var och en hör det på sitt sätt. Det är en gemensam upplevelse som i det mest väsentliga inte går att dela. Och hennes skulpturer är drabbande på samma påtagliga, och på en gång undanglidande.”

Bo Borg

Konstvetare och konstkritiker

Yvonne Nimar bor och är verksam i Hjo sedan 1976.

Född i Västerås 1952 och har sedan slutet av 80-talet varit verksam som konstnär. Första utställningen var på Kulturen, Hjo Tidnings utställningslokal, 1987. Nimar arbetar ofta med olika material som hon kopplar ihop. Valet av material är viktigt för hennes arbeten och hon utgår ifrån material som hon hittar på olika platser. Det har genom åren blivit ständigt nya material såsom lera, brons, sten, papper, trä och nu senast glas samt fotografi. Flera av verken som visas i utställningen kommer genom ett samarbete med The Glassfactory, Boda. Nimar har deltagit i workshops i Sverige, Spanien, Portugal, Italien, Belgien och Indien som avslutats med utställningar både utomhus och inomhus.