Deltar i utställningen på Galleri Blå i Båstad från den 28 juli. Varmt välkomna!

”Samtal” I-IV
lera och papper

Varmt VÄLKOMNA!

www.galleribla.se