Wallstreet Stockholm 2022

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum i juni 2022. Genom skapandet av 222 konstverk, med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin.

Andas fram

Kulturkvarteret Pedagogen Hjo Utställningen pågår till den 8 jan 2022 Välkomna! ANDAS FRAM ”De är sprött hudnära, gjorda med en intimitet som gör att man nästan känner andningen. Och de ordlösa, men ändå så tydliga budskapet i skulpturernas uttryck, (…)…