SVERIGE

Vi / Tillsammans, granit och diabas, Båtkajen nacka strand. På uppdrag av PEAB som en del av Wallstreet Stockholm.

Konst längs vägen, Essunga Kommun 2021- 2023

Rekreationsträdgård, Utsmyckning, Sigghusberg Äldreboende, Hjo
Utsmyckning på äldreboende, Töreboda
”Källan” monument över Estrid Ericson, Hamngatan, Hjo
Utsmyckning vid entré Odenhallen, Falköping
Nilörngruppen, Borås
Wäst- Bygg AB, Borås
Mössebergs kurort, Falköping
Räddningstjänsten, Falköping
Biblioteket, Falköping
Tingshuset, Falköping
Barnhabiliteringen, KSS Sjukhus, Skövde
Astra Hässle, Göteborg
Astra Tech, Göteborg
Högskolan, Skövde
Skara Stifts Folkhögskola, Hjo
Biblioteket, Hjo

NORGE

Rådhuset, Lørenskog
Folketrygdfondet, Oslo

BELGIEN

Sweden House, Brussels

INDIEN

IUCCA University, Puna