Yvonne Nimar är född 1952 i Västerås och har sedan tidigt 90-tal varit verksam som konstnär. Arbetar huvudsakligen med skulptur i material som lera, sten, papper, brons och glas. 

Autodidakt

Fil kand i specialpedagogik. Fördjupning inom bild och konstvetenskap.

 

Haft kurser i skulptur på konstskolor och skolor.

Deltagit i workshops i Sverige, Europa (Spanien, Italien, Portugal och Belgien)och Indien. Flera workshops har avslutats med utställning både inomhus och utomhus.

Tycker om att arbeta i olika material och det har blivit ständigt nya såsom lera, brons, sten, papper, trä och glas. Arbetar ofta med olika material som jag kopplar ihop, undersöker och ibland sammanfogar i mix media. Har under de senaste fyra åren periodvis arbetat tillsammans med Glassfactory i Boda. Vilket har varit inspirerande!

Valet av material är viktigt för mina arbeten och jag utgår ifrån material som jag hittar på olika platser (olika verkstäder). Utgår gärna från vardagen, litteratur och händelser som jag har upplevt eller varit nära.

 

”Valet av material är grundläggande för Nimars arbeten och hon drivs av att på skilda platser utgå ifrån det material som hittas, för att arbeta fram den form hon eftersträvar och den struktur stenen kräver. Oavsett om en ser på de mer figurativa verken eller de abstrakta, undersöker hon känslouttryck, stämningar och karaktärsdrag som vi uppfattar som allmänna.” (Bo Borg, Konstvetare och konstkritiker)

volterraVolterra, Italien