Alabaster

”Fragment” Installation i alabaster. Delarna är ca 28 cm höga. På bilden nedan är de monterade på järnställningar ca 37 cm höga.

Diabasskulptur. ”En” Två ansikten i samma huvudform. ca 25 cm hög

”Samtal” I-IV
lera och papper, ca 39 cm höga

ca 18 cm hög

”På hyllan”
lera och järn, ca 18 cm hög